LEVERING

België: Gratis levering vanaf € 95

Buurlanden (F-D-NL-LU): Gratis levering vanaf 250€.

Leveringen vinden plaats op het op de bestelbon aangegeven adres of door afhaling in de winkel: Rodolphe Gossia-laan 33, B-1350 Jauche (woensdag tot vrijdag van 14u tot 19u en zaterdag van 10u tot 19u).

Bestellingen worden binnen 2 tot 5 dagen na ontvangst van de volledige betaling voor de bestelling verzonden. In geval van verkoop aan consumenten worden de goederen vervoerd op risico van de verkoper totdat de goederen zijn afgeleverd op het door de koper opgegeven afleveradres. Vanaf dat moment draagt de koper het enige risico.

In geval van beschadiging van de geleverde goederen is de koper verplicht de goederen te weigeren of slechts te aanvaarden door middel van een schriftelijk voorbehoud op de afleveringsbon van de vervoerder, dat door de klant en de vervoerder gezamenlijk moet worden ingevuld. Elke klacht betreffende de geleverde goederen moet binnen de 5 dagen na de datum van ontvangst door de verkoper worden ontvangen. De klacht moet uitsluitend per aangetekend schrijven worden gericht aan de maatschappelijke zetel: We Are Whisky saspj, Rodolphe Gossia-laan 33, B-1350 Jauche en moet vergezeld zijn van een kopie van de aankoopfactuur en de leveringsbon, aangevuld met het hierboven vermelde schriftelijk voorbehoud. Na deze termijn worden geen klachten wegens zichtbare gebreken meer in aanmerking genomen. In geval van verkoop aan een professioneel, is het transport op risico van de koper. De door de verkoper meegedeelde leveringstermijnen zijn strikt indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De verzendingskosten omvatten de kosten voor behandeling en verpakking, alsook de verzekering van de post en het pakket. De afhandelingskosten zijn vast, terwijl de transportkosten variëren naar gelang van het totale gewicht van de zending. Wij adviseren u om uw artikelen in één bestelling te groeperen. Wij kunnen geen twee afzonderlijke bestellingen groeperen, en de verzendingskosten zullen op elk van hen van toepassing zijn.

Uw pakket wordt verzonden op eigen risico, maar er wordt speciale zorg besteed aan de bescherming van breekbare voorwerpen.

De dozen zijn ruim bemeten en uw spullen zijn goed beschermd.


De volgende landen worden noch door onze logistieke partner, noch door onze betalingsverwerver bediend:

Rusland, Wit-Rusland, Venezuela, Malta, de VS, Noord-Korea. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.